Dowóz

Dowóz 3 zł w rejonie 3 km. Poza strefą dowozu dopłata 3 zł za każdy rozpoczęty kilometr.