Dowóz

Dowóz gratis w rejonie 4 km. Poza strefą dowozu dopłata 3 zł za każdy następny kilometr.